El desè congrés sobre Sistemes agraris, organització social i poder local té per objectiu posar
en comú les recerques relatives als cultius i la producció ramadera que han fet les societats des
de situacions d’autoconsum fins l’especialització, passant per les diverses situacions
intermèdies. Com en anteriors congressos, apostem per la transversalitat analítica. Per tant, els
cultius, l’especialització i els mercats han d’estar ubicats en els contextos històrics, des de l’edat
mitjana fins els nostres dies.
El congrés està organitzat en tres sessions, l’organització temàtica de les quals pot facilitar la
presentació d’estudis de llarga durada en què s’intenta mostrar els canvis entre etapes
cronològiques diferents.
Safrà del Montsec hi participarà en la taula rodona el divendres 5 d´abril.